معترضان یا تجزیه‌طلبان؟ – ایرنا


معترضان یا تجزیه‌طلبان؟

تهران-ایرنا- شنبه گذشته با تبلیغات گسترده که از سوی رسانه‌های معاند صورت گرفت تجمعی با عنوان اعتراض علیه ایران در برلین برگزار شد. اما نکته جالب توجه این تجمع، حضور گروه های تجزیه‌طلب و تروریستی چون الاحوازیه،کومله و مجاهدین خلق بود که این تجمع به اصطلاح اعتراضی را تبدیل به اجتماع تجزیه‌طلبان کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84922312/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی