معترض یا تروریست؟ شعار یا اسلحه؟


معترض یا تروریست؟ شعار یا اسلحه؟

تهران-ایرنا-روز ۱۳ آبان اتفاقی تلخ در شهر خاش استان سیستان و بلوچستان رقم خورد که شبیه به حادثه تروریستی بود. اما مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان با انتشار پیامی، واقعیت رخ داده را به گونه‌ای دیگر جلوه داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84936400/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی