معرفی مفاخر و مشاهیر قومی و مذهبی همبستگی و وحدت ملی را ارتقاء می‌دهد


تهران – ایرنا – معاون رئیس جمهور بر اهمیت معرفی و نکوداشت مفاخر و مشاهیر اقوام مختلف ایرانی تأکید کرد و گفت: ایران اسلامی رنگین کمانی از اقوام و مذاهب گوناگون است و معرفی و تجلیل از بزرگان و مفاخر اقوام مختلف در تقویت همبستگی اجتماعی، هویت ملی و تحکیم روابط و پیوند با کشورها و ملت‌های منطقه مفید و مؤثر است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85109839/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی