معرکه گیری سفیر رژیم صهیونیستی بجای پاسخگویی به جنایات + فیلم


نیویورک – ایرنا- سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل در نشست روز سه شنبه به وقت محلی شورای امنیت درباره وضعیت خاورمیانه و فلسطین به جای پاسخگویی به جنایات این رژیم باز هم معرکه گیری کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85092627/%D9%85%D8%B9%D8%B1%DA%A9%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی