معمای جانشینی – ایرنا


معمای جانشینی

تهران- ایرنا- در حالی که درگیری‌ها در جنین و نابلس بالا گرفته است، افسران ارشد رژیم صهیونیستی از جایگزینی محمود عباس سخن می‌گویند.کارشناسان معتقدند که انتخاب جانشین محمود عباس، بر منافع بسیاری از بازیگران فلسطینی و رژیم صهیونیستی اثرگذار خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84922517/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی