مقابله‌به‌مثل برای تحقق استراتژی بازدارندگی


تهران- ایرنا- وقتی آمریکایی‌ها سکوهای نفتی ایران را زدند، دوباره یک کشتی آمریکایی هدف قرار گرفت. آنها دیدند که حملاتشان روند ناامنی در خلیج فارس را توسعه می‌دهد؛ بنابراین حملاتشان را متوقف کردند. این نشان می‌دهد واکنش‌های مقابله‌به‌مثل تا حدودی موثر و مفید بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85306686/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی