مقابل هجمه سنگین تبلیغاتی دشمن واکنش مناسب نشان دهیم


تهران- ایرنا- رییس دفتر رییس جمهور با تاکید بر اینکه باید مقابل هجمه سنگین تبلیغاتی دشمن واکنش مناسب نشان دهیم، گفت: اگر عصر ارتباطات هم نبود، ما باید بر امر اطلاع‌رسانی توجه می‌داشتیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964218/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%87%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی