مقام آمریکایی: دیپلماسی در قبال برنامه هسته‌ای ایران بهتر از هر گزینه‌ای است
نیویورک- ایرنا- یک مقام آمریکایی بار دیگر اعلام کرد: دیپلماسی در قبال برنامه هسته‌ای ایران بهتر از هر گزینه دیگری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85009872/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی