مقام اتحادیه اوراسیا: تفاهمنامه ترانزیتی روسیه، ایران و جمهوری آذربایجان در دستور کار است


مسکو- ایرنا- معاون بخش حمل و نقل و زیرساخت اتحادیه اقتصادی اوراسیا اعلام کرد: روسیه در نظر دارد در آینده توافقنامه همکاری سه جانبه این کشور با ایران و جمهوری آذربایجان را با هدف توسعه زیرساخت های ریلی و حمل و نقل بار در کریدور شمال به جنوب به امضا برساند که هم اینک در مرحله آماده سازی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85144092/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی