مقام ارشد قضایی: همه همکاران دستگاه قضا مکلفند به تحقق اهداف دولت کمک کنند


تهران – ایرنا – معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه آقای محسنی اژه‌ای همواره تأکید دارد دادستان‌ها، رؤسای کل دادگستری و قضات به دولت در تحقق اهدافش کمک کنند، گفت که شائبه ممانعت دادستان از ترخیص ذرت‌های دپوشده در انبار گمرک بندر امیرآباد را پیگیری و بررسی می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85146220/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7-%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی