مقاومت فلسطین با ابتکار عمل ضربات مهلک به دشمن صهیونیستی وارد می‌کند


تهران- ایرنا- دبیرخانه دائمی کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس در بیانیه‌ای اعلام کرد: امروز مقاومت فلسطین به مرحله‌ای از رشد و قدرت رسیده است که ضمن در اختیار داشتن ابتکار عمل در میدان هر کجا و هر زمان که صلاح بداند ضربات مهلک خود را به دشمن صهیونیستی وارد می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85161060/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%84%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی