مقررات جذب نخبگان خارج از کشور در هیئت‌های علمی اصلاح می‌شود


تهران – ایرنا – اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ضمن موافقت با اصلاح مصوبه ممنوعیت استفاده از ظرفیت نخبگان دارای تابعیت مضاعف، در راستای ایجاد زمینه جذب نخبگان خارج از کشور در هیئت‌های علمی، مقرر کردند با پیشنهاد این شورا لایحه‌ای از سوی دولت برای استفاده از ظرفیت این نخبگان به مجلس ارائه شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85313286/%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی