ملاقات رو در رو مردم با مسئولان قوای سه گانه در خیابان آزادی


تهران- ایرنا- مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری امروز – شنبه – و در چهل و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی میزهای خدمت را مردمی در قالب طرح ملی خدمت میدانی شهید حاج قاسم سلیمانی در مسیر راهپیمایی برپا کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85026532/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی