ملت ایران همچنان بر عهد و پیمان خود با امام و نظام اسلامی پایبند و وفادار است


تهران – ایرنا – معاون رئیس جمهور روز ۱۲ فروردین را نقطه عطفی در تاریخ عزت و سرافرازی کشور دانست و گفت: ملت بزرگ ایران پس از گذشت ۴۴ سال همچنان بر عهد و پیمان خود با امام راحل، نظام اسلامی و آرمان‌های انقلاب پایبند است و ثابت قدم در مقابل تمامی توطئه‌های دشمنان از نظام اسلامی و مردمی دفاع می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85071772/%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی