ممانعت از ورود چند نفر به سفارت ایران در اسلو

پیشتر حوادث مشابهی مقابل سفارت‌های ایران در لندن و پاریس اتفاق افتاده بود که با برخورد جدی دستگاه‌های امنیتی انگلیس و فرانسه آرامش برقرار شده بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84900207/%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88

به گزارش ایرنا از خبرگزاری رویترز، پلیس نروژ اعلام کرد، چندین نفر روز پنجشنبه سعی داشتند تا در جریان یک تجمع وارد ساختمان سفارت ایران در اسلو شوند.

پلیس نروژ اضافه کرد که نیروهای قابل توجهی برای تحت کنترل در آوردن اوضاع اعزام شدند.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی