مناسبات تهران – اسلام آباد مورد توجه سیاست خارجه همسایه‌محور ایران است


تهران – ایرنا – وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفت وگوی تلفنی با همتای پاکستانی خود، با اشاره مشترکات دو کشور افزود: در سیاست خارجی همسایه محور دولت دکتر رییسی، مناسبات تهران و اسلام آباد مورد توجه جدی جمهوری اسلامی ایران است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85090054/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی