مناظره انسیه خزعلی و معصومه ابتکار در برنامه «شیوه» با موضوع زنان


تهران- ایرنا- انسیه خزعلی، معاون زنان و خانواده دولت سیزدهم و معصومه ابتکار، معاون پیشین زنان و خانواده دولت دوازدهم با محور «سیاستگذاری حوزه زنان» در برنامه «شیوه» شبکه چهار سیما به گفت‌وگو و مناظره خواهند پرداخت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85010928/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%B2%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی