منافع آمریکا در ناامن‌سازی غرب آسیا است


تهران- ایرنا- فرمانده نیروی هوافضای سپاه با بیان اینکه منافع آمریکا در ناامن‌سازی غرب آسیا و حتی جهان است و اشاره به جنگ‌هایی که آمریکا عامل اصلی آنها بوده، گفت: ما اگر قوی نباشیم، همین حوادث به داخل ایران کشیده می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85039577/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی