منصوری: تثبیت حاکمیت واحد یکی از دستاوردهای دولت سیزدهم است


تهران- ایرنا- معاون اجرایی رئیس‌جمهور، تثبیت حاکمیت واحد در کشور را یکی از دستاوردهای دولت سیزدهم برشمرد و گفت: حاکمیت دوگانه در سال‌های قبل به کشور ضربه زده اما رئیس‌جمهور و اعضای دولت سیزدهم خود را سرباز ولی‌فقیه می‌دانند و متعهد هستند به سمت حاکمیت واحد حرکت کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85203175/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی