منصوری: دو برابر شدن حقوق اعضای دولت کذب محض است


تهران- ایرنا- معاون‌ اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه بسیاری از پرونده‌های باز سیاست خارجی در دولت سیزدهم بسته شد، دو برابر شدن حقوق اعضای دولت را کذب محض دانست و گفت: دریافتی و پرداختی‌ها در قانون بودجه مشخص است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85206126/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D8%B0%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی