«منصوری» عضو هیات امنای صندوق کارآفرینی امید شد


تهران- ایرنا- آیت‌الله رئیسی در حکمی «محسن منصوری» را به عنوان نماینده رئیس جمهور در هیات امنای صندوق کارآفرینی امید منصوب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962234/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی