منصوری: نگاه دولت سیزدهم و آیت‌الله رئیسی گسترش روابط با کشورهای آفریقایی است


تهران- ایرنا- معاون اجرایی رئیس جمهور در دیدار با رئیس جمهور نیجریه، با بیان اینکه نگاه دولت سیزدهم و شخص آیت‌الله رئیسی گسترش روابط با کشورهای آفریقایی است، گفت که ایران و نیجریه می‌توانند همکاری‌های مفید و سازنده‌ای در تقویت این نگاه داشته باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85049827/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی