منصوری: کارگروهی در دولت برای تحقق شعار سال تشکیل شد


تهران – ایرنا – معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه شعار سال به عنوان یک راهبرد در دستور کار دولت قرار گرفته است، گفت: رئیس‌جمهور کارگروهی را برای طراحی و تبدیل همه مسائل به برنامه‌های اجرایی مأمور کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85068397/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی