منظور: تقدیر رهبر انقلاب از عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم، تزریق خون تازه در رگ‌های دولت بود


تهران- ایرنا- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه دغدغه دولت سیزدهم، حل مشکلات مردم، تأمین امنیت، آسایش و رفاه بیشتر است، گفت: فرمایشات ارزنده مقام معظم رهبری در تقدیر از عملکرد اقتصادی و دستاوردهای دوساله دولت سیزدهم، همچون تزریق خون تازه در رگ‌های دولت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85218299/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی