منظور: لایحه بودجه ۱۴۰۳ به منابع مولد سازی متکی نیست/ اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی است


تهران_ ایرنا_ عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش رئیس سازمان مدیریت در مورد منابع بودجه اظهار داشت : به گفته منظور، بودجه ۱۴۰۳ به درآمدهای مولدسازی اتکای چندانی ندارد و اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85318228/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AA%DA%A9%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی