مهاجرت معکوس صهیونیست‌ها آغاز شده است/ افزایش مقاومت در کرانه باختری


تهران – ایرنا – عضو ارشد جنبش حماس، رژیم صهونیستی را خطری برای منطقه دانست و گفت: مقاومت روزبه‌روز در کرانه باختری گسترش یافته و مهاجرت معکوس صهیونیست‌ها آغاز شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85169526/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی