مهار آتش در یکی از انبارهای باتری‌سازی سازمان توسعه منابع انرژی وزارت دفاع


تهران-ایرنا- روابط عمومی وزارت دفاع اعلام کرد اطفای آتش در یکی از انبارهای باتری‌سازی سازمان توسعه منابع انرژی وزارت دفاع توسط تیم‌های آتش نشانی در حال مهار شدن است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85241989/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی