«مهسا»؛ چهره بزک کرده سلطنت‌طلبان و تجزیه‌طلبان در غیاب «ملت ایران»


تهران – ایرنا – یک ماه پس از برگزاری نشست در دانشگاه جورج تاون شهر واشنگتن، ۶ نفر از چهره‌های ضدایرانی شرکت کننده، با تدوین یک بیانیه موسوم به «منشور همبستگی و سازماندهی» نقشه راه فعالیت خود را رونمایی کردند؛ اما حقیقت چیست؟


منبع: https://www.irna.ir/news/85054773/%D9%85%D9%87%D8%B3%D8%A7-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B2%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%84%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی