مواضع تحریک‌آمیز، مداخله‌جویانه و غیردیپلماتیک نشان‌دهنده پختگی و تدبیر نیستبه گزارش ایرنا، حسین امیرعبداللهیان روز پنجشنبه در توییتر خطاب به [آنالینا بربوک] وزیر خارجه آلمان نوشت: «خانم وزیر خارجه آلمان! مواضع تحریک آمیز، مداخله جویانه و غیردیپلماتیک نشان دهنده پختگی و تدبیر نیست. »

وزیر امور خارجه با بیان اینکه «تخریب پیوندهای قدیمی پی‌آمدهای بلندمدت دارد» به همتای آلمانی خود یادآور شد: «آلمان می‌تواند تعامل را برای مقابله با چالش‌های مشترک انتخاب کند و یا راه تقابل در پیش بگیرد. »

امیرعبداللهیان در پایان تاکید کرد: «پاسخ ما متناسب و قاطع خواهد بود. »

 


منبع: https://www.irna.ir/news/84938125/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی