موافقت با آیین‌نامه واگذاری بلاعوض دارایی‌های فکری و بهره برداری از آن به موسسات دانش بنیان‌ها


تهران- ایرنا- هیات وزیران آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون جهش تولید دانش بنیان درخصوص واگذاری بلاعوض دارایی‌های فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره برداری از آنها به شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان را به تصویب رساند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84957054/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%88%D8%B6-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی