موافقت دولت با اصلاح اساسنامه شرکت شهرک‌های کشاورزی


تهران- ایرنا- هیات وزیران با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اصلاح اساسنامه شرکت شهرک‌های کشاورزی موافقت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85045029/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی