موافقت دولت با حذف اسناد کاغذی و تبادل هوشمند اطلاعات در قراردادهای بین‌المللی 


تهران- ایرنا- دولت با پیشنهاد وزارت امور خارجه مبنی بر لایحه تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی موافقت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84992881/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی