موافقت دولت با طرح تسهیل ضمانت وام‌های اشتغال خُرد زنان سرپرست خانوار

هیات وزیران در جلسه امروز(یکشنبه) خود به موجب تکلیف مقرر در آیین‌نامه ستاد ملی زن و خانواده و در راستای اجرای مصوبات این ستاد، پیشنهاد معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مبنی بر تسهیل ضمانت وام های اشتغال خرد زنان سرپرست خانوار (دهک های ۱ تا ۵ درآمدی) با بهره گیری از ظرفیت صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون را به تصویب رساند.

به گزارش ایرنا، علی بهادری جهرمی روز یکشنبه در توئیتی نوشت: دولت با پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده مبنی بر تسهیل ضمانت وام اشتغال خرد زنان سرپرست خانوار (دهک‌های ۱ تا ۵ درآمدی) با بهره‌گیری از ظرفیت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، موافقت کرد.»

جزییات طرح مصوب دولت طی روزهای آینده به اطلاع عموم خواهد رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84869669/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی