«موسوی» مدیرکل حقوقی بین‌المللی وزارت امور خارجه شدبه گزارش روز سه شنبه ایرنا، سید علی موسوی پیش از این ریاست اداره معاهدات و حقوق بین الملل عمومی، علی چگنی سمت سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند و بهزاد صابری انصاری، پست مدیرکل حقوقی بین المللی را عهده دار بوده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84923494/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی