موشن‌گرافیک | شتاب اجرای طرح‌های مدیریت منابع آب مازندران در دولت سیزدهم


ساری- ایرنا- برنامه‌های اجرایی شرکت آب منطقه‌ای مازندران در ۲ سال گذشته با نگاه ویژه دولت و افزایش اعتبارهای بخش آب استان شتاب بیشتری گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85222297/%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی