موضع رییس جمهور درباره حقابه قاطعانه بود/ ادعای طالبان مردود است


زاهدان- ایرنا- نماینده مردم شهرستان‌های زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون در مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس جمهور به طور قاطعانه مساله حقابه هیرمند را به حاکمان افغانستان متذکر و خواستار رهاسازی آب به سمت ایران شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85115711/%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی