موفقیت‌های سازمان انتقال خون در دنیا، تراز ایران را در عرصه بین‌المللی ارتقا می‌دهد


تهران – ایرنا – سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: خدمات بهداشت و درمان به خصوص موفقیت‌های علمی سازمان انتقال خون در دنیا، جایگاه و تراز ایران را در عرصه بین‌المللی ارتقا می‌بخشد و تجارب ما نیز به عنوان یک کشور موفق در اختیار کشورهای دنیا قرار می گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85307201/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی