«مولدسازی» راهبردی برای پایان قانون‌گریزی پلاژهای دولتی در مازندران


ساری- ایرنا- مولدسازی پلاژهای دولتی به «نفع مردم» بعد از دستور صریح رئیس جمهور برای آزادسازی سواحل با هدف توسعه اقتصادی و رونق گردشگری در استان مازندران در مسیر تحقق قرار گرفته است و در در روزهای اخیر با پیگیری های انجام شده استخر مجتمع ساحلی و تفریحی محمودآباد با حضور استاندار مازندران آزاد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85232815/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%98%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی