مکتب سردار سلیمانی برگرفته از مکتب پیامبر اکرم (ص) است


ارومیه – ایرنا – امام جمعه اهل سنت ارومیه گفت: مکتب سردار شهید سلیمانی برگرفته از مکتب نبی مکرم اسلام (ص) و در مسیر از بین بردن ظلم و ‌بیداد است و ‌ما باید برای ادامه این مکتب تلاش کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84986563/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D8%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی