مکتب سلیمانی ویژگی‌های برجسته شخصیت سردار ‌دل‌ها را تشریح کرد


تهران- ایرنا- کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: سردار سلیمانی در الگوی مدیریت و اداره اقدامات نظامی و اقداماتی که در کنار مسائل نظامی انجام می‌داد هیچ‌گاه الگوی غربی و وارداتی را نپذیرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84987942/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی