مکتب شهید سلیمانی به عنوان یک واحد درسی در مدارس و دانشگاه‌ها تدریس شود


تهران-ایرنا- رئیس سازمان اساتید کشور شهید حاج قاسم شلیمانی را الگوی جهانیان دانست و گفت: مکتب شهید سلیمانی باید به عنوان یک واحد درسی در مدارس و دانشگاه‌ها تدریس شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84986494/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی