مکرون از اقدام انسان‌دوستانه ایران برای آزادی دو تبعه فرانسوی استقبال کرد


تهران- ایرنا- امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از اقدام انساندوستانه جمهوری اسلامی ایران برای آزادی دو تبعه فرانسوی استقبال کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85109425/%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی