میدان دادن به جوانان راهبرد مقابله با جنگ ترکیبی دشمن


تهران-ایرنا- نهادینه کردن فرهنگ اقتصاد مقاومتی، دانش‌بنیان و مردم‌پایه و همچنین پیاده‌سازی راهبرد ترکیبی در مقابل جنگ ترکیبی دشمن به ویژه در حوزه اقتصاد با میدان دادن به جوانان نخبه، انقلابی پ جهادی از جمله مواردی است که در تحلیل بیانات ابتدای سال رهبر معظم انقلاب باید به آن توجه کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85072774/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی