میراحمدی: شرایط برای سفر زائران اربعین مهیاست/ مردم دغدغه‌ نداشته باشند


تهران- ایرنا- رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی تأکید کرد: با تهمیدات در نظر گرفته شده، شرایط برای سفر زائران اربعین مهیاست و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد و تردد از مرزها به‌صورت عادی جریان دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85216811/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی