میراحمدی: پروژه ضدانقلاب در تعطیلی بازار شکست خورد/ صنوف در حال فعالیتند


تهران – ایرنا -معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با اعلام اینکه اصناف و بازارها در سراسر کشور به رغم تهدیدهای جریان ضد انقلاب‌ باز و فعال هستند، گفت: پروژه تعطیلی اصناف و بازار توسط ضد انقلاب با شکست کامل مواجه شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84961730/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D9%88%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی