میرکاظمی: نخستین جلسه بررسی لایحه برنامه هفتم در دولت برگزار شد


تهران- ایرنا- رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: امروز – سوم اسفند – نخستین جلسه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در دولت برگزار شد که به ارایه کلیات پیش نویس این لایحه اختصاص داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85037591/%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی