میرکاظمی: ۹۷ درصد منابع بودجه عمومی امسال دولت محقق شده است


تهران- ایرنا- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: عملکرد ۱۰ ماهه قانون بودجه امسال و پیش بینی منابع و مصارف آن تا پایان سال حاکی از آن است که منابع عمومی بودجه حدود ۹۵.۵ درصد نسبت به مصوبه مجلس و ۹۷ درصد نسبت به لایحه دولت محقق شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85022192/%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C-%DB%B9%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی