میزبانی بغداد از پنجمین اجلاس کمیسیون مشترک ایران و عراق


تهران – ایرنا – پنجمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و عراق از ۲۱ تا ۲۳ اسفند ماه در بغداد پایتخت عراق برگزار می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85054194/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی