میزگرد "حقوق و آزادی‌های اجتماعی با تمرکز بر حق برپایی اجتماعات" برگزار شد


تهران- ایرنا- نخستین گام برگزاری “جلسات هم اندیشی و تخصصی با موضوع حقوق و آزادی های اجتماعی با تمرکز بر حق برپایی اجتماعات”، با حضور اساتید و نخبگان علوم حقوق، به میزبانی دستیار رئیس جمهور در حقوق و آزادی های اجتماعی برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85195751/%D9%85%DB%8C%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی