نامه وزیر امور خارجه به دبیرکل سازمان ملل متحد در خصوص اهانت به ساحت مقدس قرآن


تهران- ایرنا- جمهوری اسلامی ایران، ضمن محکومیت شدید صدور مجوز از سوی مقامات سوئد برای اقدام موهن و تحریک آمیز جسارت به قرآن کریم پکه برای دومین بار طی یک ماه گذشته رخ می دهد، قویا هشدار می‌دهد که تداوم این اقدام تحت پوشش آزادی بیان، توهین آشکار به جمیع مسلمانان، تحریک جوامع مختلف و با هدف اسلام ستیزی و ترویج افراطی گری صورت می‌گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85176015/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی